บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายผงวุ้น อุปกรณ์และเครื่องทำขนมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด


55/5 หมู่ที่ 5 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/5 หมู่ที่ 5 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0625559000099
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลยู.ไอ.เอส.อี โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*