ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง ขน ตัก ขุก ถ่ายเท เคลื่อนย้าย อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน และแร่ธาตุอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป


84 หมู่ที่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

84 หมู่ที่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป

ได้แก่ 0633558000034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*