ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นหอพัก อพาร์ตเมนต์ แฟลต แมนชั่น สำนักงานให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น


158 หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น ตั้งอยู่ที่

158 หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น

ได้แก่ 0633559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลนิษฐ์แมนชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*