ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์


87 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

87 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์

ได้แก่ 0633559000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เค แม่สอดโลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*