ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม รวมทั้งอะไหล่ทุกชนิดพร้อมติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย


828 หมู่ที่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย ตั้งอยู่ที่

828 หมู่ที่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย

ได้แก่ 0633559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุ้ย โมบาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*