ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ


255 หมู่ที่ 9 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ ตั้งอยู่ที่

255 หมู่ที่ 9 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ

ได้แก่ 0633559000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลอควาเดาะ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*