ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกขายส่งวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง


86 หมู่ที่ 12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่

86 หมู่ที่ 12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง

ได้แก่ 0633559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเวียงโยธาการก่อสร้าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*