บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด


906 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

906 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0635558000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีแอนด์เค แม่สอด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*