บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด"

บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ตั้งศูนย์ ปะยาง ระบบแอร์ เบรค ครัทช์ ล้างรถ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด


9/9 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/9 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

แผนที่บริษัท บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด

ได้แก่ 0635559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วสินธุ์ 168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*