บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด


1079/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1079/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0635559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*