บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด"

บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง นำเข้า ส่งออก อะไหล่และอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด


371/4 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

371/4 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0635559000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.แอล.เอ็น. สแปร์ พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*