บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด"

บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม ผลิตน้ำดื่ม น้ำแร่ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด


55/5 หมู่ที่ 1 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/5 หมู่ที่ 1 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

แผนที่บริษัท บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด

ได้แก่ 0635559000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม่ระมาดการค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*