บริษัท ทีเค 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเค 2016 จำกัด"

บริษัท ทีเค 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเค 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเค 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิตอาหาร เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเค 2016 จำกัด


575 หมู่ที่ 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเค 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

575 หมู่ที่ 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเค 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเค 2016 จำกัด

ได้แก่ 0635559000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเค 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเค 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*