บริษัท พร้อมปรุง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พร้อมปรุง จำกัด"

บริษัท พร้อมปรุง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พร้อมปรุง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พร้อมปรุง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับอาหาร อาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พร้อมปรุง จำกัด


169 หมู่ที่ 3 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พร้อมปรุง จำกัด ตั้งอยู่ที่

169 หมู่ที่ 3 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท พร้อมปรุง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พร้อมปรุง จำกัด

ได้แก่ 0635559000064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พร้อมปรุง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พร้อมปรุง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*