บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด"

บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด


5/7 ซอยดอนแก้ว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/7 ซอยดอนแก้ว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0635559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.เอช. คอมมอดิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*