บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด


100/10 หมู่ที่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/10 หมู่ที่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0635559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮเวย์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*