บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด"

บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการฝีก อบรม สัมมนา สร้างการเรียนรู้ รวมถึง รับออกแบบและผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด


123/2 หมู่ที่ 4 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/2 หมู่ที่ 4 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

แผนที่บริษัท บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0635559000099
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โลคอล ไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*