บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด"

บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด


776 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด ตั้งอยู่ที่

776 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด

ได้แก่ 0635559000102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมียวดี อเวนิว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*