บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด"

บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า รับซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด


330 หมู่ที่ 5 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

330 หมู่ที่ 5 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด

ได้แก่ 0635559000129
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอศูรย์ 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*