บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด"

บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด


58 ถนนสายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

58 ถนนสายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

ได้แก่ 0635559000137
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*