บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด


1077,1077/2,1077/3,1077/4 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1077,1077/2,1077/3,1077/4 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0635559000145
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*