บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด"

บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตัวแทนซื้อขายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด


64/2 ถนนประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/2 ถนนประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แผนที่บริษัท บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด

ได้แก่ 0635559000153
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อำไพ กรุ๊ฟ (2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*