ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
มุงหลังคา รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์


304 หมู่ที่ 15 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์ ตั้งอยู่ที่

304 หมู่ที่ 15 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์

ได้แก่ 0643558000018
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยาพร ธาระยุทธ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*