ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื่อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ


58/5 หมู่ที่ 1 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ ตั้งอยู่ที่

58/5 หมู่ที่ 1 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ

ได้แก่ 0643559000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิกลการ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*