ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง น้ำดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์


296/1 หมู่ที่ 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์ ตั้งอยู่ที่

296/1 หมู่ที่ 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์

ได้แก่ 0643559000046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี ไอซ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*