ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์


28/13 หมู่ที่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่

28/13 หมู่ที่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์

ได้แก่ 0643559000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวพีทีที เฮลท์ เซ็นเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*