ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา


148/6 หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา ตั้งอยู่ที่

148/6 หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา

ได้แก่ 0643559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์โยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*