บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอสฟัลท์คอนกรีต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


164/21 หมู่ที่ 4 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

164/21 หมู่ที่ 4 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

แผนที่บริษัท บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0645559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิลเลนเนี่ยม ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*