บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด"

บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร เพื่อแปรรุปเป็นอาหารสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด


63/6 หมู่ที่ 7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/6 หมู่ที่ 7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120

แผนที่บริษัท บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0645559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบส ไซเลจ ซีเอช ควอลิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*