ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและยาบำรุงพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร


834/3 หมู่ที่ 7 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร ตั้งอยู่ที่

834/3 หมู่ที่ 7 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬารเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร

ได้แก่ 0653558000042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรโอฬาร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*