ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี


133 หมู่ที่ 3 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี ตั้งอยู่ที่

133 หมู่ที่ 3 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี

ได้แก่ 0653558000158
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม กฎหมายและการบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*