ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเครื่องจักร และอุปกรณ์ เครื่องมือในการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย


999/749 หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

999/749 หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0653558000191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดับบลิว.ลีดเดอร์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*