ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภท หิน ปูนซีเมนต์ คอนกรีต โลหะ เหล็กและเหล็กกล้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล


467/109 หมู่ที่ 8 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล ตั้งอยู่ที่

467/109 หมู่ที่ 8 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล

ได้แก่ 0653558000352
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีแอล เมทัล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*