ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาโดยไม่มีผุ้คุม เช่น รถเครน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111


391/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111 ตั้งอยู่ที่

391/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111

ได้แก่ 0653558000361
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครน เซ็นเตอร์ 111:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*