ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015


36/1 หมู่ที่ 3 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015 ตั้งอยู่ที่

36/1 หมู่ที่ 3 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015

ได้แก่ 0653558000387
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี ก่อสร้าง 2015:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*