ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยสถานที่ทำการ ถนน สะพาน และงานก่อสร้างทุกชนิ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์


16/2 หมู่ที่ 8 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์ ตั้งอยู่ที่

16/2 หมู่ที่ 8 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์

ได้แก่ 0653558000581
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร ปารนีย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*