ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย นำเข้า ส่งออก เครื่องมือแพทย์ เครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ เคมีคลินีค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ


267 หมู่ที่ 14 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ ตั้งอยู่ที่

267 หมู่ที่ 14 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ

ได้แก่ 0653558000638
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโอนิค แล็บ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*