ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ  บุญโต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต


142/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต ตั้งอยู่ที่

142/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต

ได้แก่ 0653558000646
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณโจ บุญโต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*