ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและระบบงานไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น


59 หมู่ที่ 13 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น ตั้งอยู่ที่

59 หมู่ที่ 13 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น

ได้แก่ 0653558000654
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัย อี แอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทอร์มิเนชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*