ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอยกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง


9 หมู่ที่ 1 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

9 หมู่ที่ 1 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0653558000662
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านยาย อินเตอร์เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*