ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการับเหมาติดตั้งเครื่องจักรพร้อมซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง


60/5 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง ตั้งอยู่ที่

60/5 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง

ได้แก่ 0653559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชาติทรัพย์ไพรวัลย์ การช่าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*