ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง


834/175 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง ตั้งอยู่ที่

834/175 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง

ได้แก่ 0653559000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.อาร์.ไมนิ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*