ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าสุขภาพและสินค้าเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล


68 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ที่

68 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล

ได้แก่ 0653559000135
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*