ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา


108/3 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา ตั้งอยู่ที่

108/3 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา

ได้แก่ 0653559000151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทองการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*