ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับขุดบ่อขยะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์


59 หมู่ที่ 8 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์ ตั้งอยู่ที่

59 หมู่ที่ 8 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์

ได้แก่ 0653559000160
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็นซี คอนแทรคเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*