บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด"

บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งสัตว์มีชีวิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด


8/104 หมู่ที่ 5 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/104 หมู่ที่ 5 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด

ได้แก่ 0655558000028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นำโชคเกษตรภัณฑ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*