บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด"

บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร อุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด


999/96 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/96 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด

ได้แก่ 0655558000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิษณุเคมีคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*