บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดทัวร์ ภายในประเทศ และต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


999/208 หมู่ที่ 11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/208 หมู่ที่ 11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0655558000125
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์.อาร์. กรุ๊ป ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*