บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด


338/8 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

338/8 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0655558000141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ด็อกเตอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*