บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


77 หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

77 หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160

แผนที่บริษัท บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0655558000231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*